FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
http://visegradfund.org/

 

Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Muzyki
we współpracy z uczelniami partnerskimi

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁS GYULA PEDAGÓGUSKÉPZO KAR
http://www.u-szeged.hu

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
http://www.repix.org/khvweb/

oraz Uniwersytet w Würzburgu
Towarzystwo im Leo Kestenberga

Serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję
pt.
Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie: historyczne perspektywy i aktualne odniesienia w europejskim kontekście.
(Słupsk, 16 – 18. 10. 2014)
Grant Funduszu Grupy Wyszehradzkiej
Nr Serial number: 21410196
Project category: Cultural cooperation
Miejsce Konferencji
Zamek Książąt Pomorskich
Aula Akademii Pomorskiej w Słupsku