Partnerzy medialni

Ars inter Culturas – Akademia Pomorska w Słupsku
Redaktor Naczelny – dr Jarosław Chaciński
Studia Kulturowo Edukacyjne – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Dariusz Kubinowski